Goed nieuws: wij zijn weer (deels) open!!!

3. May 2020

Beste patiënt(e), Beste ouder/verzorger,
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen hebben wij vanuit de regering groen licht gekregen om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs weer te mogen opstarten.
Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Fijn dat we u of uw kind de benodigde zorg weer kunnen geven.

Hierbij is het voor een ieder van ons van belang om dit om een veilige en verantwoorde manier te gaan doen. Om de zorg verantwoord te kunnen leveren handelen wij volgens de opgestelde adviezen en het stappenplan vanuit de KNGF en het RIVM.
Dit betekent dat wij extra maatregelen genomen hebben om de praktijkvoering aan te passen aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en dat wij handelen volgens het algemene hygiëne protocol.


Heeft u één van de onderstaande klachten dan valt u in de categorie waarin er niet wordt behandeld in de praktijk.

 • meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • De afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad.
 • U huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • En er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Wanneer u al onder behandeling bent dan zal uw therapeut vanaf maandag, 4 mei, eerst telefonisch contact met u opnemen. Uitgangspunten om wel weer op te kunnen starten met behandelen zijn m.n.:

 • alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen, waar mogelijk op afstand; 1,5 meter afstand, telefonisch consult of beeldbellen.
 • de ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling
 • toename van de ernst van de klachten wanneer de fysiotherapeutische zorg langer uitgesteld wordt

Wanneer u de therapeut heeft gesproken en er evt. een afspraak is gemaakt dan ontvangt u de genomen maatregelen ook in de bevestigingsmail. De maatregelen kunt ook lezen via de volgende link: Maatregelen


Heeft u zelf vragen, wilt u zich aanmelden of wilt u informatie, dan kunt u ook zelf contact opnemen. Samen zullen we dan bespreken wat we voor u kunnen betekenen.
In het kader van het stappenplan vanuit de KNGF en de RIVM gaan wij tot nader bericht nog niet starten met de groepslessen Fitness en Pilates.

Wanneer wij ons gezamenlijk inspannen om ons te houden aan de genoemde richtlijnen, dan hopen wij langzamerhand weer meer te kunnen gaan behandelen en de juiste zorg, in goede gezondheid, aan u te kunnen leveren.

Wij hopen u spoedig weer te zien of te spreken.

Team De Boog Fysiotherapie

 


21. April 2020


Update diensten Fysiotherapie De Boog i.v.m. Corona

8. April 2020

Geachte patiënt, wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens de corona crisis. 

Wij hebben voor u, onder het kopje “digitale content” een aantal linkjes gezet. Hierop staan beweeglessen voor jong en oud. Er zijn door ons zelf goede video’s gemaakt, waarmee u en/of kinderen in conditie kunnen blijven. En voor jongsten zijn er allerlei leuke spelletjes met schrijfopdrachten en oefeningen voor de motoriek. 

De deelnemers van de pilates worden wekelijks op peil gehouden met exclusieve pilateslessen op video’s. 

De zwangere- en de mama Fit dames krijgen video’s en via Skype hun lessen. 

De psychosomatische klachten krijgen ontspanningsoefeningen. En zoals ook bij al onze collega’s wordt er gebruik gemaakt van het telefonisch consult en het beeldbellen.

Zo kunnen wij u blijven adviseren en behandelen.  Er wordt een oefenschema op maat gegeven, en zo nodig bijgesteld.

U kunt ons bereiken op info@deboogfysiotherapie.nl met u vragen over een behandeling voor uw klachten. 

Wij wensen u veel goeds toe, en blijf gezond! 

Het team van  De Boog Fysiotherapie.


Update beleid Fysiotherapie De Boog i.v.m. Corona

25. March 2020

Uit de toespraak van de regering maandagavond j.l hebben wij het beleid nog weer moeten aanscherpen. 

Uit het triage schema vanuit het KNGF van maandagavond 23 maart hebben wij gesteld dat wij (nieuwe)patiënten ten eerste telefonisch of digitaal behandelen, en alleen face to face behandelen waarvoor geldt: 

 • Uitstellen van de behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren 

 Wij maken daarbij de onderstaande afwegingen:

 1. De voorkeursoptie: interventie op afstand via digitale middelen. Dit doen wij o.a. via het digitaal videobellen via de beveiligde site van Clickdoc

 2. Is face-to-face uiteindelijk wel nodig, overweeg de noodzaak voor hands-off hands-on werken om 1,5 meter regel zoveel mogelijk te kunnen respecteren. Zijn mondkapje en handschoenen (benodigde middelen) beschikbaar dan kan er een face-to-face behandeling gegeven worden. 

We onderhouden waar mogelijk telefonisch/email contact met onze patiënten voor het professioneel volgen van de klachten. Deze contacten leggen we vast in het dossier. 

Wij zijn telefonisch en bij voorkeur per mail bereikbaar wanneer u iets wilt vragen of overleggen op mail: info@deboogfysiotherapie.nl 

Wij hopen op deze manier de zorg voor de patiënten die het nodig hebben, te kunnen waarborgen

Het team van De Boog Fysiotherapie


Verscherping Corona maatregelen

21. March 2020

We hebben afgelopen week de toen geldende maatregelen genomen om het
besmettingsgevaar te verminderen. Om verdere verspreiding van het Corona virus te
verminderen, voelen wij ons genoodzaakt nog meer maatregelen treffen die tot nadere berichtgeving gaan gelden.

Wij hopen op deze manier u op een verantwoorde wijze te kunnen helpen waar echt nodig is en anderzijds de verspreiding van het virus te beperken.

Vanaf 23 maart zullen wij de fysiotherapeutische zorg verder beperken.
Wat betekent dat voor u:

 • We zijn alleen nog geopend voor strikt “noodzakelijke behandelingen” of behandelingen aan personen in “noodzakelijke beroepen”. De fysiotherapeuten zullen met u, contact opnemen, om de voortzetting af te stemmen.
 • Nieuwe patiënten, die verwezen zijn door huisarts of specialist zullen wij vooraf zorgvuldig beoordelen en kunnen wij wanneer mogelijk beoordelen in de praktijk met intake en onderzoek. Vervolgens zullen wij goede adviezen geven en zo nodig de patiënt telefonisch en/of digitaal verder begeleiden.
 • Wij zullen u zelf benaderen om in overleg met u hulpmiddelen zoals telefoon, mail, videobellen en dergelijke te gebruiken om u te coachen, zodat behandelen op afstand mogelijk is.

 

Tenslotte willen wij u vragen niet naar de praktijk te komen en een gepland huisbezoek met uw therapeut af te melden, indien u één van de onderstaande verschijnselen heeft:

 • (neus)verkoudheid, loopneus
 • hoesten, kuchen of niezen
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Wij zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar wanneer u iets wilt vragen of overleggen. En willen u vragen hiervoor het mailadres info@deboogfysiotherapie.nl te gebruiken.


Tevens bedanken wij u voor uw begrip in deze bijzondere tijd en hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen in goede gezondheid.


Het team van de Boog Fysiotherapie.


Afgelasting sportgroepen en beleid coronavirus

15. March 2020

Beste Sporters/- Cliënten,

In verband met het Corona virus hebben we als praktijk besloten de
sportgroepen tot nader bericht af te lassen. Veranderingen en wijzigingen zullen verder via de website worden aangegeven.


Als fysiotherapiepraktijk blijven we (tot nader bericht) wel 1 op 1 behandelingen uitvoeren. Heeft u een afspraak met ons let dan op de volgende zaken:

* Bent u in contact geweest met iemand die Corona heeft
* of u komt uit een risico gebied
* of u heeft een vorm van verkoudheid, koorts of hoestklachten

Neem dan telefonisch contact (0571- 274733) op met de praktijk om uw afspraak af te melden. Het zou zeer wenselijk zijn indien u 24 uur van te voren uw afspraak annuleert in verband met onze planning.

Wij nemen als praktijk de hygiëne maatregelen serieus en in acht, wij hopen u ook.
Was uw handen bij binnenkomst en vertrek en neem ALTIJD een eigen handdoek mee naar uw behandeling.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en u nader informeren zodra daartoe aanleiding ontstaat.

Met vriendelijke groet,
De Boog Fysiotherapie

 

Meest actuele situatie omtrent Corona via de RIVM website: www.rivm.nl


Corona virus (COVID-19)

10. March 2020

 

Zoals u wellicht heeft vernomen, komt het Coronavirus nu wel heel dichtbij.
Uiteraard gaan wij met uiterste zorgvuldigheid om met de hygiëne van de praktijk.

 De belangrijkste maatregelen die u zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 * Was je handen regelmatig

 * Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 * Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

 

De Boog Fysiotherapie
Voor ieders bescherming en veiligheid willen wij u vragen of u, indien u last heeft van koorts, benauwdheid en/of verkoudheidklachten u zo vriendelijk zou willen zijn contact met ons op te nemen om uw afspraak te verplaatsen en telefonisch contact op te nemen met uw huisarts, alvorens naar de praktijk te komen.
Uit voorzorg geven wij u geen hand meer. Wij rekenen op uw begrip.

 

Zie overige informatie op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


30. January 2020

 

PILATES HEREN

Vanaf 6 februari gaat er een nieuwe groep pilates starten voor heren. Elke donderdag om 10.00 uur zal er 45 minuten gewerkt worden aan het versterken van de rompstabiliteit door middel van grondoefeningen voor de buik-, rug-, bil- en beenspieren.

Heeft u interesse of wilt u een keer een proefles mee doen neem dan gerust contact op.

 

T: 0571-274733

E: info@deboogfysiotherapie.nl


Leuk nieuws!!!

17. April 2019

Onze collega Linda heeft na een 3-jarige master opleiding haar specialisatie Sportfysiotherapie afgerond! Zij zal zich het komende jaar nog verder specialiseren tot manueel therapeute. 

Heeft u klachten tijdens het sporten of blessures opgelopen waardoor u uw sport niet meer kunt beoefenen? Neem dan contact met ons op, zodat u weer lekker kunt sporten.

 


Één naam. Één praktijk. Twee locaties.

22. December 2018

 

 


back top

LOCATIES FYSIOTHERAPIE

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 

 

Verdistraat 4a
7391 SG Twello
Tel: 0571 - 27 47 33