Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Als de ontwikkeling van je kind niet vanzelf gaat en bewegen en spelen speciale aandacht vraagt. Het komt voor dat je je als ouder ongerust maakt over de motorische ontwikkeling van de baby of kind. Ook een arts of verpleegkundige van het consultatie bureau kan aangeven dat deze ontwikkeling anders verloopt.

Leerkrachten hebben evenals ouders een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld of het zelfvertrouwen van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

back top

LOCATIES FYSIOTHERAPIE

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 

 

Verdistraat 4a
7391 SG Twello
Tel: 0571 - 27 47 33