Bekkenfysiotherapie

U bent door uw specialist of huisarts verwezen naar een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van bekkenbodemklachten. U kunt ook direct bij mij terecht met uw klacht op het bekken/bekkenbodemgebied zonder eerst bij de huisarts of specialist geweest te zijn. Bij verlies van urine en/of ontlasting heeft u wel een verwijzing nodig om aanspraak te kunnen maken op 9 behandelingen uit de basisverzekering.

Om u alvast enig inzicht te geven in de werkwijze van een bekkenfysiotherapeut, geef ik u enige informatie. Na het lezen van deze informatie zullen er wellicht nog vragen onbeantwoord zijn. Bij de eerste afspraak en de daarop volgende behandelingen zullen deze vragen aan de orde komen.

 Reeds langere tijd ben ik werkzaam met de prenatale en postpartum educatie, de aerobics en de bekkeninstabiliteitsklachten, die ook tot de specialisatie behoren.
Zie voor het inschrijven van deze ZwangerFit cursus de download op de homepagina van deze website. Daarnaast geef ik ontspanningstherapie, waarbij de juiste ontspannings- en ademhalingstechnieken worden aangeleerd.

U kunt mij bereiken op: dinsdag en vrijdag op de praktijk.
Gaarne om het heel of half uur bellen op telefoonnummer: 0571-274733

Of op het adres:
Woensdag van 8.00u - 17.30u, Koopmans Fysiotherapie, tel 055-5433222
Arnhemseweg 2F, 2e etage.

De fysiotherapeutische behandeling.
De bekkenfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Naast de behandeling van bekkenbodemklachten is ze tevens gespecialiseerd in bekken- en lage rugklachten en klachten rondom zwangerschap, bevalling en menopauze.
Sinds 2004 staan de bekkentherapeuten geregistreerd als verbijzonderde therapeuten.
De patient mag rechtstreeks naar de bekkenfysiotherapeut, met de Direkte Toegankelijkheid wordt er een screening gedaan van de klachten.

De bekkenbodem.
Met de bekkenbodem wordt de groep spieren bedoeld, die het bekken aan de onderkant afsluit. Zij geven steun aan de buik- en bekkenorganen, en verzorgen de doorlating van urine en ontlasting, tevens zijn ze van belang bij de seksualiteit.

De spieren moeten goed kunnen aanspannen om:
de urine en ontlasting bij aandrang op te kunnen houden
de aandrang te laten verdwijnen en toiletbezoek evt. kunnen uitstellen.
Dit alles moeten de bekkenbodemspieren met de juiste kracht en op het juiste moment doen.

Bij hoesten, niezen of bukken en tillen ontstaat er een hogere druk in de buikholte en die moet door een goede activiteit van de bekkenbodem worden opgevangen.
Problemen kunnen optreden als:
de bekkenbodemspieren zijn te zwak of te gespannen
de bekkenbodemspieren kunnen niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen.
Op het moment dat er klachten ontstaan, zal men zich de bekkenbodemspieren weer bewust moeten worden om ze functioneel te kunnen gebruiken.

De klachten.
Vrouwen, mannen en ook kinderen kunnen problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet functioneert. Dit kan na één of meerdere bevallingen, een buikoperatie, een prostaatoperatie, na de menopauze, e.d.
Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik of met ziekte.
Ook psychische factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van klachten, zoals
onderdrukte emoties, spanningen, en zware mentale belasting.

Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

Ongewild urineverlies bij inspanning.
van enkele druppels tot scheutjes verlies. (stress=druk incontinentie)
Veelvuldig optredende, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen.
al of niet gepaard gaande met urine verlies.(urge=drang incontinentie)
Ongewild verlies van ontlasting. (faecale incontinentie)
Het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting. (obstipatie)
Klachten als gevolg van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
Seksuologische problemen,
zoals bijv. vaginisme, erectie stoornissen, pijn bij het vrijen
Chronische prostatitis.

Meer informatie over de klachten in het bekkengebied vind u op www.bekkenfysiotherapie.nl

Wat u kunt verwachten.
Bij de eerste intake zal ik uitgebreid ingaan op uw klachten om een indruk te krijgen van de aard en ernst van uw klachten en de mate waarin de klachten uw leven beïnvloeden.
Ik zal veel uitleg geven over de oorzaak en de gevolgen van uw problematiek en de samenhang met de bekkenbodem.
Persoonlijke adviezen over o.a drinken, voeding, beweging en toilethoudingen en toiletgedrag vallen ook hieronder.

Misschien wordt u gevraagd uw toiletgedrag in een lijst in te vullen, de zgn. mictielijst.
Na de intake en een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld.
Middels allerlei oefeningen zoals bewustwordings-, kracht-, coordinatie- en ontspanningsoefeningen leert u weer baas te worden over uw eigen bekkenbodem.

Meting van de bekkenbodemaktiviteit kan middels een apparaatje.
Dit is een biofeedback apparaat, waarbij middels het plaatsen van een elektrode op de bekkenbodem, de activiteit van de bekkenbodemspieren op een beeldscherm zichtbaar gemaakt wordt. Middels deze techniek kan het functioneren van uw bekkenbodem duidelijker gemaakt worden.

Vergoeding
De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urineverlies (incontinentie) worden vergoed uit de basisverzekering. Zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u meer dan 9 behandelingen nodig, dan worden die uit de aanvullende verzekering vergoed (indien u een aanvullende verzekering heeft). Bij de inzet van biofeedback zijn de kosten van de ballon, en/of electrode voor rekening en eigendom van de patiënt.

De overige klachten die door de bekkenfysiotherapeut worden behandeld vallen net als fysiotherapie onder de aanvullende verzekering.

Bij uw zorgverzekeraar kunt u zelf informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt.

De behandelfrequentie is eenmaal per week met een behandeltijd van een half uur tot driekwartier. Later kan de tijd, tussen de behandelingen in, langer worden. (bv. 1x per 3 weken.) Dit is afhankelijk van de problematiek.
Gemiddeld behandeltraject is 12 behandelingen in gemiddeld 3 maanden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Alvast tot ziens.

 

Christa Vorsterman van Oijen-Linthorst.
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
Bestuurslid van 2006-2013 bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB)

back top

LOCATIES FYSIOTHERAPIE

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 

 

Verdistraat 4a
7391 SG Twello
Tel: 0571 - 27 47 33